Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hipe
hipe
[haip]
danh từ
(thể dục,thể thao) miếng ôm hông vật ngã
ngoại động từ
(thể dục,thể thao) ôm hông vật ngã (đối phương)


/haip/

danh từ
(thể dục,thể thao) miếng ôm hông vật ngã

ngoại động từ
(thể dục,thể thao) ôm hông vật ngã (đối phương)

Related search result for "hipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.