Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hobbledehoy
hobbledehoy
[,hɔbldi'hɔi]
danh từ
anh chàng gà tồ


/'hɔbldi'hɔi/

danh từ
anh chàng gà tồ

Related search result for "hobbledehoy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.