Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iambi
iambi
Xem iambus


/ai'æmbəs/ (iamb) /'aiæmb/

danh từ, số nhiều iambi
nhịp thơ iambơ (hai âm tiết, một ngắn một dài)

Related search result for "iambi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.