Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-starred
ill-starred
['il'stɑ:d]
tính từ
xấu số
tai hại
an ill-starred decision
một quyết định tai hại


/'il'stɑ:d/

tính từ
xấu số
tai hại
an ill-starred decision một quyết định tai hại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.