Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
implied
implied
[im'plaid]
tính từ
ngụ ý, bao hàm, ám chỉ; mặc nhiên


/im'ploud/

tính từ
ngụ ý, bao hàm, ám chỉ; mặc nhiên

Related search result for "implied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.