Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inapt
inapt
[in'æpt]
tính từ
không thích hợp, không thích đáng
không đủ tư cách, không đủ năng lực, bất tài; vụng về


/in'æpt/

tính từ
không thích hợp, không thích đáng
không đủ tư cách, không đủ năng lực, bất tài; vụng về

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inapt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.