Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inept
inept
[i'nept]
tính từ
lạc lõng
vớ vẩn, vô lý
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có khả năng thích hợp (với một nhiệm vụ...)


/i'nept/

tính từ
lạc lõng
dớ dẩn, vô lý
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có khả năng thích hợp (với một nhiệm vụ...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inept"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.