Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infernal machine
infernal+machine
[in'fə:nlmə'∫i:n]
danh từ
quả mìn gài bẫy, quả bom gài bẫy


/in'fə:nlmə'ʃi:n/

danh từ
quả mìn gài bẫy, quả bom gài bẫy

Related search result for "infernal machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.