Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
injurer
injurer
['indʒərə]
danh từ
người làm tổn thương, người làm hại, người làm bị thương
người xúc phạm


/'indʤərə/

danh từ
người làm tổn thương, người làm hại, người làm bị thương
người xúc phạm

Related search result for "injurer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.