Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kier
kier
['kiə]
danh từ
thùng chuội vải


/'kiə/

danh từ
thùng chuội vải

Related search result for "kier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.