Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knee-breeches
knee-breeches
['ni:,brit∫iz]
danh từ số nhiều
quần ngắn đến tận gần đầu gối (khác với quần sóoc)


/'ni:,britʃiz/

danh từ số nhiều
quần ngắn đến tận gần đầu gối (khác với quần sóoc)

Related search result for "knee-breeches"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.