Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knee-joint
knee-joint
['ni:dʒɔint]
danh từ
(giải phẫu) khớp đầu gối
(kỹ thuật) mối ghép đòn khuỷ


/'ni:dʤɔint/

danh từ
(giải phẫu) khớp đầu gối
(kỹ thuật) mối ghép đòn khuỷ

Related search result for "knee-joint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.