Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lady bountiful
lady+bountiful
['leidi,bauntiful]
danh từ
bà hay làm phúc


/'leidi'bauntiful/

danh từ
bà hay làm phúc

Related search result for "lady bountiful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.