Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lire
lire
Xem lira


/'liərə/

danh từ, số nhiều lire /'liəri/
đồng lia (tiền Y)

Related search result for "lire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.