Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
luminosity
luminosity
[,lu:mi'nɔsiti]
danh từ
tính sáng, độ sáng


/,lu:mi'nɔsiti/

danh từ
tính sáng, độ sáng, độ trưng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.