Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
luminousness
luminousness
['lu:minəsnis]
danh từ
tính toả sáng trong bóng tối, tính dạ quang
tính rõ ràng, tính minh bạch


/'lu:minəsnis/

danh từ
ánh sáng
tính rõ ràng, tính minh xác, tính quang minh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.