Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
naze
naze
[neiz]
danh từ
(địa lý,địa chất) mũi đất


/neiz/

danh từ
(địa lý,ddịa chất) mũi đất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "naze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.