Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nance
nance
[næns]
Cách viết khác:
nancy
['nænsi]
như nancy


/'nænsi/

danh từ (thông tục) (nance) /næns/
người ẻo lả như đàn bà
người tình dục đồng giới

tính từ (thông tục)
ẻo lả như đàn bà (đàn ông, con trai)
tình dục đồng giới

Related search result for "nance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.