Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
negress
negress
['ni:gris]
danh từ
đàn bà da đen, con gái da đen


/'ni:gris/

danh từ
đàn bà da đen, con gái da đen

Related search result for "negress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.