Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pabulum
pabulum
['pæbjuləm]
danh từ
(nghĩa bóng) thức ăn; món ăn
mental pabulum
món ăn tinh thần


/'pæbjuləm/

danh từ
thức ăn, đồ ăn ((thường), (nghĩa bóng))
mental pabulum món ăn tinh thần

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pabulum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.