Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passman
passman
['pɑ:smæn]
danh từ
học sinh tốt nghiệp hạng thứ (ở trường đại học)


/'pɑ:smæn/

danh từ
học sinh tốt nghiệp hạng thứ (ở trường đại học)

Related search result for "passman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.