Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pleach
pleach
[pli:t∫]
ngoại động từ
bện lại, tết lại với nhau (hàng rào; sau khi bị hư hỏng)
pleached hedges
hàng rào được bện bằng cành cây


/pli:tʃ/

ngoại động từ
bện lại, tết lại với nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pleach"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.