Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polar circle
polar+circle
[,poulə'sə:kl]
danh từ
vòng cực


/'poulə'sə:kl/

danh từ
vòng cực

Related search result for "polar circle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.