Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
popgun
popgun
['pɔpgʌn]
danh từ
súng trẻ con chơi (bắn bằng nút chai có tiếng nổ pốp)


/'pɔpgʌn/

danh từ
súng trẻ con chơi (bắn nút chai...)
súng tồi

Related search result for "popgun"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.