Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pepsin
pepsin
['pepsin]
danh từ
(sinh vật học) Pepxin, enzim có trong dịch vị


/'pepsin/

danh từ
(sinh vật học) Pepxin

Related search result for "pepsin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.