Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potion

potion
['pou∫n]
danh từ
thuốc độc, chất độc, chất lỏng dùng trong ma thuật
a love potion
bùa mê thuốc lú


/'pouʃn/

danh từ
liều thuốc nước
liều thuốc độc

Related search result for "potion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.