Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potation
potation
[pou'tei∫n]
danh từ
sự uống, hành động uống; đồ uống (nhất là rượu...)
(số nhiều) sự nghiện rượu


/pou'teiʃn/

danh từ
sự uống
hớp, ngụm (rượu...)
((thường) số nhiều) sự nghiện rượu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "potation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.