Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sale ring
sale+ring
['swilriη]
danh từ
khu vực người mua (ở chỗ bán đấu giá)


/'swilriɳ/

danh từ
khu vực người mua (ở chỗ bán đấu giá)

Related search result for "sale ring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.