Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
samoan
samoan
[sə'mouən]
tính từ
(thuộc) Xa-mô-a
danh từ
người Xa-mô-a
tiếng Xa-mô-a


/sə'mouən/

tính từ
(thuộc) Xa-mô-a

danh từ
người Xa-mô-a
tiếng Xa-mô-a

Related search result for "samoan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.