Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanctum
sanctum
['sæηktəm]
danh từ
nơi thiêng liêng, chốn linh thiêng, chính điện
phòng riêng, nơi làm việc riêng biệt (không ai xâm phạm được)


/'sæɳktəm/

danh từ
chốn linh thiêng, chính điện
phòng riêng, phòng làm việc (không ai xâm phạm được)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sanctum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.