Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seduce
seduce
[si'dju:s]
ngoại động từ
quyến rũ; dụ dỗ, cám dỗ (nhất là ai còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm hơn mình) để giao hợp
thuyết phục; cám dỗ, rủ rê, quyến rũ (làm cái gì sai trái..)
to seduce a woman
quyến rũ một người đàn bà


/si'dju:s/

ngoại động từ
quyến rũ, dụ dỗ, cám dỗ, rủ rê, làm cho say mê
to seduce a woman quyến rũ một người đàn bà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "seduce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.