Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
senna


/'senə/

danh từ (thực vật học)

giống keo

lá cây keo lá nhọn (dùng làm thuốc xổ)


Related search result for "senna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.