Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
show-window
show-window
['∫ou'windou]
danh từ
tủ hàng triển lãm; tủ bày hàng


/'ʃou,windou/

danh từ
tủ hàng triển lãm; tủ bày hàng

Related search result for "show-window"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.