Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sash-window
sash-window
[sæ∫'windou]
danh từ
cửa sổ có hai khung kính trượt (kéo lên kéo xuống được)


/sæʃ,windou/

danh từ
cửa sổ có khung kính trượt (kéo lên kéo xuống được)

Related search result for "sash-window"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.