Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smile

smile


smile

People usually smile when they're happy.

[smail]
danh từ
nụ cười; vẻ mặt tươi cười
with a relieved/amused/cheerful smile on her face
với một nụ cười an tâm/thích thú/vui vẻ trên gương mặt
to give somebody a happy smile
mỉm cười sung sướng với ai
face wreathed in smiles
mặt tươi cười
all smiles
trông có vẻ rất sung sướng
she was all smiles at the news of her win
cô ta rất vui sướng khi được tin mình đã thắng
nội động từ
mỉm cười
to smile happily/with pleasure
mỉm cười sung sướng/thích thú
he never smiles
hắn chẳng bao giờ cười
I smiled at the child and said 'Hello! '
tôi mỉm cười với đứa bé và nói 'Chào! '
ngoại động từ
thể hiện (sự đồng ý..) bằng một nụ cười
she smiled her approval
cô ta mỉm cười tán thành
I smiled my thanks
tôi mỉm cười tỏ ý cám ơn
she smiled a bitter smile
cô ta nở một nụ cười cay đắng
to smile away
cười để xua tan
to smile someone's anger away
cười cho ai hết giận
to smile on somebody/something
tán thành, khuyến khích ai/cái gì
fortune smiles on (upon) him
vận may mỉm cười với hắn; hắn gặp vận may
the council did not smile on our plan
hội đồng không tán thành kế hoạch của chúng tôi
to come up smiling
lại tiếp tục đương đầu với những khó khăn mới, lại tiếp tục một keo mới
to smile somebody into doing something
cười để khiến ai làm việc gì


/smail/

danh từ
nụ cười; vẻ mặt tươi cười
to give a faint smile cười nửa miệng
face wreathed in smiles mặt tươi cười

nội động từ
mỉm cười, cười tủm tỉm; cười
to smile sweetly cười dịu dàng
to smile cynically cười dịu dàng !to smile away
cười để xua tan
to smile someone's anger away cười cho ai hết giận !to smile on (upon)
mỉm cười với; mỉm cười ra ý tán thành, mỉm cười đồng ý, mỉm cười động viên
fortune smiles on (upon) him hắn gặp vận may !to come up smiling
lại tiếp tục đương đầu với những khó khăn mới, lại tiếp tục một keo mới !to smile somebody into doing something
cười để khiến ai làm việc gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "smile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.