Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sophist
sophist
['sɔfist]
danh từ
người ngụy biện, nhà nguỵ biện
giáo sư triết học (cổ Hy lạp)


/'sɔfist/

danh từ
nhà nguỵ biện
giáo sự triết học (cổ Hy lạp)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sophist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.