Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sottish
sottish
['sɔti∫]
tính từ
nghiện rượu bí tỉ (vì thế trở nên đần độn và mụ người đi vì rượu)


/'sɔtiʃ/

tính từ
nghiện rượu bí tỉ
đần độn vì rượu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sottish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.