Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swedish
swedish
['swi:di∫]
tính từ
(thuộc) Thuỵ điển
danh từ
người Thuỵ điển
tiếng Thuỵ điển


/'swi:diʃ/

tính từ
(thuộc) Thuỵ điển

danh từ
người Thuỵ điển
tiếng Thuỵ điển

Related search result for "swedish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.