Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
span roof
span+roof
['spæn'ru:f]
danh từ
nhà hai mái


/'spæn'ru:f/

danh từ
nhà hai mái

Related search result for "span roof"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.