Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steam-boiler
steam-boiler
['sti:m'bɔilə]
danh từ
nồi hơi


/'sti:m,bɔilə/

danh từ
nồi hơi

Related search result for "steam-boiler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.