Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steepness
steepness
['sti:pnis]
danh từ
sự dốc (của đường đi); độ dốc


/'sti:pnis/

danh từ
sự dốc (của đường đi); độ dốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "steepness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.