Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sureness
sureness
['∫ɔ:nis]
danh từ
tính chắc chắn; tính xác thực, tính vững vàn


/'ʃuənis/

danh từ
tính chắc chắn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sureness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.