Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swarthiness
swarthiness
['swɔ:ðinis]
danh từ
màu ngăm đen (da)


/'swɔ:ðinis/

danh từ
màu ngăm đen (da)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "swarthiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.