Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tench

tench
[tent∫]
danh từ, số nhiều tench
(động vật học) cá tinca (cá nước ngọt ở châu Âu thuộc họ cá chép)


/tenʃ/

danh từ
(động vật học) cá tinca (họ cá chép)

Related search result for "tench"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.