Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tango
tango
['tæηgou]
danh từ, số nhiều tangos
điệu nhảy tăng gô; điệu nhạc tăng gô
to dance the tango
nhảy điệu tăng gô
nội động từ tangoed
nhảy điệu tăng gô


/'tæɳgou/

danh từ, số nhiều tangos
điệu nhảy tănggô
to dance the tango nhảy điệu tănggô

nội động từ
nhảy điệu tănggô

Related search result for "tango"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.