Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
troche
troche
[trou∫]
danh từ
(dược học) viên thuốc (dẹt và tròn; ngậm cho đến khi tan ra)


/trouʃ/

danh từ
(dược học) viên thuốc (dẹt và tròn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "troche"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.