Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbearded
unbearded
[,ʌn'biədid]
tính từ
không râu
trẻ


/'ʌn'biədid/

tính từ
không râu

Related search result for "unbearded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.