Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbred
unbred
[,ʌn'bred]
tính từ
mất dạy; vô giáo dục


/'ʌn'bred/

tính từ
mất dạy

Related search result for "unbred"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.