Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncomplicated
uncomplicated
[,ʌn'kɔmplikeitid]
tính từ
không bị làm cho phức tạp, không bị làm cho rắc rối; không phức tạp hoá
không rắc rối, không phức tạp; đơn giản


/'ʌn'kɔmplikeitid/

tính từ
không bị làm cho phức tạp, không bị làm cho rắc rối

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.