Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undeliberated
undeliberated
[,ʌndi'libəreitid]
tính từ
không suy nghĩ kỹ, không suy xét kỹ, không cân nhắc kỹ


/'ʌndi'libəreitid/

tính từ
không suy nghĩ, không suy xét kỹ

Related search result for "undeliberated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.